תקנון

ברוכים הבאים לאתר DOOR-MATE של אקספשן בע"מ (להלן "החברה" \ "האתר" \ "הספק") - להלן תקנון האתר:


כללי
 • האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת ארנקים, תיקים, אביזרים ועוד בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלות הבהרה או בירור ניתן לפנות לשרות הלקוחות של החברה באימייל: info@exception.co.il
 • בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
 • התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש ו/או המזמין\הלקוח.
 • כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
 • החברה תשתדל כמיטב יכולתה להציג בפני הלקוחות מידע, תמונות וסרטונים מדויקים ככל האפשר.
 • מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
 • החברה עושה כמיטב יכולתה שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
 • רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

הליך ההזמנה
 • לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש להוסיף את המוצר לסל הקניות ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 • התשלום יכול להתבצע באמצעות סליקה בכרטיסי אשראי מסוג: ויזה כאל, ויזה לאומי, מסטרקרד ישראכרט, אמריקן אקספרס או פייפל (PayPal).
 • מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, יחשב לביצוע הזמנה (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח למזמין .
 • רק הרישום במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה להשלמת ההזמנה שנעשתה ע"י המזמין .
 • אישור סופי של ההזמנה ישלח למזמין רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה וקבלת אישור מחברת האשראי, בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. זמן האספקה ימנה החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי .
 • והגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים .
 • במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברת האשראי הדבר יהווה ראייה לביטול העסקה ע"י הספק. במקרה כזה, המזמין יקבל הודעה מתאימה.
 • טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 • כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
 • א. פרק זה יהיה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)
 • ב. מזמין יכול לבטל את ההזמנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:
  • ביטול לפני משלוח המוצר ע"י החברה: מזמין יכול לבטל הזמנה של סחורה בטרם שנשלחה ע"י החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגינה.
  • זיכוי כספי ניתן על ביטולים שנעשו בתוך 14 ימים ממועד קבלת המוצר. המזמין ישא בהוצאות החזרת הסחורה למחסנים. לאחר 14 ימים, לא יינתן זיכוי כספי כי אם זיכוי למימוש באתר.
  • זיכוי כספי יינתן דרך אמצעי התשלום עימו בוצעה העסקה.
 • במידה ולא הודיע הלקוח לחברה על פגם כלשהו במוצר בתוך 24 שעות מיום קבלתו, הדבר מהווה הודעה כי לא נפל שום פגם וללקוח ו/או המזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה ו/או האתר לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
 • מובהר ומוסכם כי לקוח אינו רשאי להחזיר ו/או לבטל יותר משתי עסקאות ברציפות אלא אם כן נפל במוצר פגם המונע ממנו לעשות בו שימוש. ביטול עסקה כולל גם מקרים של השבת כספים ו/או מתן זיכוי להחלפת מוצר.
 • החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  • נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר
  • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
  • במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מצב חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין.
  • אזל המוצר מהמלאי ;
 • הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה. החברה ו/או מנהלי האתר לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת הבגד לפי הוראות פרק זה.
 • מובהר ומוסכם כי פריטים ב"sale" או בסוף עונה ניתנים להחלפה תוך 48 שעות ממועד קבלת המשלוח ואין בגינם החזר כספי.

אספקה ומשלוחים
 • החברה מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד .
 • החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
  • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים.
  • כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
  • מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

זכויות יוצרים
 • כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הפריטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב הפריטים, תמונות הפריטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.